Skip to main content
Contact

Wanneer zet u Juffrouw Koffer in?


Sommige leerlingen hebben, al dan niet tijdelijk, extra ondersteuning nodig om goed te kunnen blijven meedoen met het onderwijsaanbod op school. Dit kan allerlei verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een leerachterstand, leerstoornis, sociaal emotionele problemen of specifieke onderwijsbehoeften. Ook komt het voor dat een leerling vanwege ziekte of andere oorzaken het onderwijs een tijd niet kan volgen. Soms staan leerlingen op de wachtlijst voor een plek in het speciaal basisonderwijs. De reguliere basisschool moet de periode tot overplaatsing dan zien te overbruggen met een passend onderwijsaanbod.

Te denken valt aan kinderen met leerachterstanden, weinig zelfvertrouwen of faalangst, de werkhouding, concentratie, planning, doorzettingsvermogen. Speciale onderwijsbehoefte vanwege ADHD of autismespectrumstoornis.

Soms zijn ouders de opdrachtgever, soms de school van het kind.

 

Interesse?
Heeft u als school een budget of onderwijsarrangement voor leerlingen die dat extra steuntje in de rug heel hard nodig hebben? Neem dan contact op met Juffrouw Koffer voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek via saskia@juffrouwkoffer.nl of 06 39 74 99 27.  Wilt u meer weten over mijn achtergrond en opleidingen? Kijk dan even op de pagina over Juffrouw Koffer op deze website of op mijn Linkedin.