Skip to main content

Hoe is Juffrouw Koffer in te zetten?

Ik vind het interessant om met scholen mee te denken over individuele leerlingen en groepen met problemen of gedragsproblematiek. Een observatie is soms een goed middel om te bepalen welk traject mogelijkheden biedt voor een leerling, groep of leerkracht.

Voor scholen zijn er in overleg mogelijkheden voor individuele trajecten en naschoolse cursussen. Ook begeleiding van kinderen, groepen of leerkrachten onder schooltijd is mogelijk.

Ik maak graag een afspraak bij u op school om de mogelijkheden te bespreken.