Skip to main content
Contact

Hoe ga ik te werk?

 

Juffrouw Koffer is breed georiënteerd en sluit aan bij wat het kind nodig heeft. Ik gebruik verschillende coaching technieken en communicatie strategieën.

Ieder kind is anders, als Juffrouw Koffer probeer ik hierbij aan te sluiten, zodat het kind zich veilig voelt om te vertellen. Het kind zal ook een eigen voorkeur hebben voor een bepaalde werkvorm. Je kunt denken aan: kleien, tekenen, knutselen, buitenactiviteit, proefjes doen, boeken, rollenspel, handpoppen.
 

Kennismaking

Wilt u meer informatie dan kan dit telefonisch of via het contactformulier.
Wilt u graag kennismaken dan stuur ik u het intakeformulier toe en maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit intakegesprek is geheel gratis en vrijblijvend en kan ook 's avonds bij u thuis. 

 

Intake

Tijdens een intakegesprek nemen we samen het door u ingevulde intakeformulier door en kijken we naar de wens van de ouders en de hulpvraag. Hierna geef ik een indruk van het verloop van een traject. Mochten we na het intakegesprek besluiten om samen verder te gaan, plannen we direct een aantal coachsessies in.

Wanneer de hulpvraag buiten mijn deskundigheid valt, verwijs ik u door naar een ander soort hulpverlening.

 

Traject

De eerste ontmoeting met uw kind is om kennis te maken. Ik ga samen met uw kind op zoek naar zijn of haar wens of hulpvraag. Deze kan verschillen van de wens of hulpvraag van de ouders. Ik ga tijdens het coachen uit van de behoefte, kwaliteiten en talenten van het kind.

In de sessies die volgen ga ik met het kind op zoek naar het antwoord op zijn of haar wens of hulpvraag en naar methodieken die ons kunnen helpen om deze vraag te beantwoorden. Denk hierbij aan creatieve werkvormen, rollenspel, verhalen vertellen, tekenen.

Het is niet altijd van tevoren in te schatten hoeveel sessies uw kind nodig heeft. Ieder kind is weer anders. Na drie sessies hebben we een tussenevaluatie. Hier bepalen we met elkaar waar we zijn en wat er nog nodig is. Gemiddeld heeft een kind 4 á 6 sessies nodig.

 

Evaluatie

Na afloop van de coachsessies volgt een eindevaluatie met de ouder(s)/verzorger(s). We kijken terug op het proces en vieren wat er is behaald. Na een afgesloten traject blijf ik altijd bereikbaar voor eventuele vragen. 

Heeft u vragen of wilt u starten, neem dan contact op met Juffrouw Koffer.

 

Observatie

Soms kan het fijn zijn om een observatiemoment op school, thuis, opvang of elders in te plannen. Dit gaat altijd in overleg met alle partijen.

 

Voorbeeld van een werkvorm bij jongere kinderen

Tijdens het coachtraject leggen de ouders, het kind en de coach het traject vast op een vlaggenlijn. Na elke sessie evalueer ik samen met het kind de belangrijkste punten van die sessie. Het kind mag zelf op de vlag weergeven of vastleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Ik schrijf op de achterkant op welke manier we hebben gewerkt en wat de kernwoorden zijn van die sessie.  De ouders hebben bij de intake ook een vlag gekregen om hun wens op te schrijven. Tijdens de tussenevaluatie gebruik ik de vlaggenlijn als hulpmiddel tijdens het gesprek. We bespreken wat we tot nu toe hebben gedaan en stellen de wensen eventueel bij.  Aan het eind van het traject bespreken en bekijken we de totale vlaggenlijn en mag deze mee naar huis als herinnering of soms als een stukje troost of steun. 

Door op deze manier te werken en het visueel te maken kunnen we kleine stapjes vooruit zetten met elkaar