Skip to main content

Kennismaking

Wilt u meer informatie of kennismaken dan kan dit telefonisch of via het contactformulier.
Bij interesse stuur ik u het intakeformulier toe en maken we een afspraak voor een intakegesprek.  

 

Intake

Tijdens dit gesprek nemen we samen het door u ingevulde intakeformulier door en kijken we naar de wens van de ouders en de hulpvraag. Hierna geef ik een advies over een te volgen traject. Wanneer de hulpvraag buiten mijn deskundigheid valt, verwijs ik u door naar een ander soort hulpverlening.

Mochten we na het intakegesprek besluiten om samen verder te gaan, plannen we direct een aantal coachsessies in.

 

Traject

De eerste ontmoeting met uw kind is om kennis te maken. Ik ga samen met uw kind op zoek naar zijn of haar wens of hulpvraag. Deze kan verschillen van de wens of hulpvraag van de ouders. Ik ga tijdens het coachen uit van de behoefte van het kind.

In de sessies die volgen ga ik met het kind op zoek naar het antwoord op zijn of haar wens of hulpvraag en naar methodieken die ons kunnen helpen om deze vraag te beantwoorden. Denk hierbij aan creatieve werkvormen, rollenspel, verhalen vertellen, tekenen.

Het is niet altijd van tevoren in te schatten hoeveel sessies uw kind nodig heeft. Ieder kind is weer anders. Na drie sessies hebben we een tussenevaluatie. Hier bepalen we met elkaar waar we zijn en wat er nog nodig is. Gemiddeld heeft een kind 6 sessies nodig.

 

Evaluatie

Na afloop van de coachsessies volgt een eindevaluatie met de ouder(s)/verzorger(s). We kijken terug op het proces en vieren wat er is behaald.

Heeft u vragen of wilt u starten, neem dan contact op met Juffrouw Koffer.

 

Observatie

Soms kan het fijn zijn om een observatiemoment op school, thuis, opvang of elders in te plannen. Dit gaat altijd in overleg met alle partijen.