Skip to main content

Waarmee kan ik jou helpen?

We hebben
allen bagage.
Wat ertoe doet,
is hoe je het draagt...

Hoe gaat Juffrouw Koffer te werk?

Hoe gaat Juffrouw Koffer te werk?

We maken kennis, we houden een intakegesprek en we kijken naar de hulpvraag en wens van ouders. Ik ga samen met het kind op zoek naar zijn of haar wens of hulpvraag. Deze kan verschillen van de ouders. Ik ga tijdens het coachen uit van de behoefte van het kind.

Lees meer
Wat kan ik voor scholen betekenen?

Wat kan ik voor scholen betekenen?

Ik vind het interessant om met scholen mee te denken over individuele leerlingen en groepen met problemen of gedragsproblematiek. Een observatie is soms een goed middel om te bepalen welk traject mogelijkheden biedt voor een leerling, groep of leerkracht.

Lees meer
Wat is mijn professionele achtergrond?

Wat is mijn professionele achtergrond?

Mijn koffer met ervaring heb ik mogen vullen in het basisonderwijs. Na daar meerdere jaren te hebben gewerkt en mij heb gespecialiseerd in het jonge kind, is het nu tijd om mijn bagage op een andere manier in te zetten...

Lees meer