Skip to main content
Contact

Wat vindt Juffrouw Koffer belangrijk...

 

Ieder kind begint zijn of haar leven met een lege koffer en naar mate het ouder wordt vult deze koffer zich met bagage. Er komt van alles in; levenservaring, plaats in het gezin, creativiteit, buiten spelen, luieren, karaktereigenschappen, hobby’s en nog veel meer. Hoe een kind omgaat met bepaalde bagage kun je als ouder niet weten, je moet het ervaren. Vaak gaat het goed, maar soms komt het voor dat het kind moeite heeft met bepaalde bagage.

Het kind staat bij Juffrouw Koffer centraal. Ik heb oog voor de wensen, behoeften en vragen van het kind en stimuleer het kind vanuit bewustwording tot verandering.

Coaching bij Juffrouw Koffer is een gestructureerd en doelgericht proces. Op interactieve wijze probeer ik het kind en/of de ouder(s)/verzorger(s) aan te zetten tot effectief gedrag door: bewustwording en persoonlijke groei. Het vergroten van het zelfvertrouwen en het onderzoeken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Als kindercoach handel ik in het belang van het kind en kom ik gemaakte afspraken na. Ouders/opvoeders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Ik lever geen ‘kant en klare opvoedoplossingen’ aan.

De nadruk van de kindercoach ligt bij het kind. Er worden ook gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) gevoerd. Kindercoaching is dus het coachen van kinderen en tegelijk ook van hun ouder(s)/verzorger(s).

Tijdens het coachen ga ik uit van een kindercoachingsmodel dat uit 4 stappen bestaat:

 • Bewustwording
 • Verdieping
 • Verantwoordelijkheid
 • Vieren

Deze stappen doorlopen we niet in een vaste volgorde, ze kunnen elkaar overlappen. Bewustwording en verantwoordelijkheid zijn twee centrale begrippen binnen coaching. Pas wanneer een kind of opvoeder bewuster is geworden van zichzelf, kan verantwoordelijkheid aan de orde komen.

Als coach werk je naar een groei in bewustwording van gedrag, gedachten en gevoelens. Dit betekent dat ik zowel werk aan emoties en de lichamelijke gevoelens (buikpijn, onrustig gevoel etc).

Bewustwording van de context waarin een kind zich bevindt is minstens zo belangrijk. Wanneer kinderen bewust keuzes kunnen maken, wanneer zij zich verantwoordelijk voelen en wanneer zij serieus genomen worden, stimuleert dit hun plezier en kunnen ze met enthousiasme stappen voor zichzelf zetten.

Vieren is even stilstaan bij wat behaald is. Trots mogen zijn op de stappen die je hebt gezet en het coachtraject als een feestje mogen afsluiten.

 

Methodieken die ik inzet:
 

 • Familieopstellingen
 • Maken van een tijdlijn
 • Genogram
 • Observeren
 • Focussen/sensend coachen
 • Boeken
 • Schatgravers
 • Creatieve werkvormen, tekenen, verven, kleien, knutselen etc.
 • Coachkaartjes
 • Spellen

Tijdens het coachtraject leggen de ouders, het kind en Juffrouw Koffer het traject vast op een vlaggenlijn. Na elke sessie evalueer ik samen met het kind de belangrijkste punten van die sessie. Het kind mag zelf op de vlag weergeven of vastleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Ik schrijf op de achterkant op welke manier we hebben gewerkt en wat de kernwoorden zijn van de sessie. De ouder(s)/opvoeder(s) krijgen bij de intake ook een vlag om hun wens op te schrijven. Tijdens de tussenevaluatie gebruik ik de vlaggenlijn als hulpmiddel tijdens het gesprek. We bespreken wat we tot nog toe hebben gedaan en stellen de wensen/hulpvragen eventueel bij. Aan het eind van het traject bespreken en bekijken we de totale vlaggenlijn en mag deze mee naar huis als herinnering of soms nog als een stukje troost of steun.