Skip to main content

Juffrouw Koffer kan helpen bij:
 

 • (faal)angst, boosheid, verdriet
 • Beelddenken
 • Verwerken, overlijden, scheiden
 • Leer of slaapproblemen
 • Frustratie, onzekerheid
 • Omgang met andere kinderen
 • Stil en teruggetrokken gedrag
 • Hooggevoelig
   

Ieder kind is anders, als coach probeer ik hierbij aan te sluiten, zodat het kind zich veilig voelt om te vertellen. Het kind zal ook een eigen voorkeur hebben voor een bepaalde werkvorm. Je kunt denken aan de volgende werkvormen:
 

 • Familieopstellingen
 • Maken van een tijdlijn
 • Genogram
 • Observeren
 • Focussen/sensend coachen
 • Boeken/verhalen vertellen
 • Schatgravers
 • Creatieve werkvormen, tekenen, verven, kleien, knutselen etc.
 • Coachkaartjes
 • Spellen
 • Buitenspelen
   

Tijdens het coachtraject leggen de ouders, het kind en de coach het traject vast op een vlaggenlijn. Na elke sessie evalueer ik samen met het kind de belangrijkste punten van die sessie. Het kind mag zelf op de vlag weergeven of vastleggen wat voor hem of haar belangrijk is. Ik schrijf op de achterkant op welke manier we hebben gewerkt en wat de kernwoorden zijn van die sessie.  De ouders hebben bij de intake ook een vlag gekregen om hun wens op te schrijven. Tijdens de tussenevaluatie gebruik ik de vlaggenlijn als hulpmiddel tijdens het gesprek. We bespreken wat we tot nu toe hebben gedaan en stellen de wensen eventueel bij.  Aan het eind van het traject bespreken en bekijken we de totale vlaggenlijn en mag deze mee naar huis als herinnering of soms als een stukje troost of steun. 

Door op deze manier te werken en het visueel te maken kunnen we kleine stapjes vooruit zetten met elkaar.